मराठी ऐतिहासिक पुस्तके

A HISTORY OF THE MARATHA NAVY AND MERCHANTSHIPSडाउनलोड करा
BOMBAY AND CONGRESS MOVEMENTडाउनलोड करा
COCHINडाउनलोड करा
French Record Relating to the History of the Marathas Vo. IXडाउनलोड करा
FRENCH RECORDS RELATING TO THE HISTORY OF THE MARATHAS VOLUME VIIडाउनलोड करा
GAWDI OF GOAडाउनलोड करा
India Fights for Freedomडाउनलोड करा
MAHARASHTRA IN MAPSडाउनलोड करा
Maratha Wall Paintingsडाउनलोड करा
MARATHI OF KASARGODडाउनलोड करा
PORTUGUESE MAHRATTA RELATIONSडाउनलोड करा
Studies in Ancient Indian Historyडाउनलोड करा
THE HISTORY AND INSCRIPTIONS OF THE SATAVAHANAS AND THE WESTERN KSHATRAPASडाउनलोड करा
The Letters and Correspondence of Pandita Ramabaiडाउनलोड करा
अशोक आणि मौर्यांचा ऱ्हासडाउनलोड करा
असे होते मोगलडाउनलोड करा
औरंगजेबाचा इतिहासडाउनलोड करा
काश्यपशिल्पडाउनलोड करा
क्रांतिपर्वडाउनलोड करा
गांधी पर्वडाउनलोड करा
गांधीजींच्या जीवनाचे अखेरचे पर्वडाउनलोड करा
घोरपडे घराण्याचा इतिहासडाउनलोड करा
चलेजाव आंदोलनडाउनलोड करा
पोर्तुगीज मराठा संबंधडाउनलोड करा
मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने पोर्तुगीज दफ्तरखंड तिसरा. आशिया विभाग भाग ते डाउनलोड करा
महान भारतीय क्रांतीकारक प्रथम पर्व १७७० ते १९००डाउनलोड करा
महाराष्ट्र गोवे शिलालेख ताम्रपटांची वर्णानात्मक संदर्भ सूचीडाउनलोड करा
महाराष्ट्राचा इतिहास प्रागैतिहासिक महाराष्ट्र खंड पहिला भाग डाउनलोड करा
महाराष्ट्राचा इतिहास: मराठा कालखंड भाग १७०७ ते १८१८ फोटोसहडाउनलोड करा
महाराष्ट्रातील काँग्रेसचा स्वातंत्र्यलढाडाउनलोड करा
महाराष्ट्रातील काही ताम्रपट शिलालेखडाउनलोड करा
महाराष्ट्रातील स्वातंत्र्य लढेडाउनलोड करा
मुंबईचा वृत्तांतडाउनलोड करा
मोगल दरबारची बातमीपत्रेडाउनलोड करा
मोगल दरबारची बातमीपत्रे भाग डाउनलोड करा
रायगडची जीवनकथाडाउनलोड करा
वंदे मातरम्डाउनलोड करा
शिवकाल १६३० ते १७०७डाउनलोड करा
सातवाहन आणि पश्चिमी क्षत्रप यांचा इतिहास आणि कोरीव लेखडाउनलोड करा
साम्राज्यवादी षड़यंत्रडाउनलोड करा
स्वातंत्र्याविषयीडाउनलोड करा
स्वातंत्र्योत्तर भारतीय स्त्रीडाउनलोड करा
हैद्राबाद स्वातंत्र्य संग्रामडाउनलोड करा
%d bloggers like this: